۱۰:۲۶:۵۸ - دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
آبیاری زود هنگام مزارع دلیل سرریز نشدن سد‌ها
آبیاری زود هنگام مزارع دلیل سرریز نشدن سد‌ها
مدیرعامل آب منطقه‌ای کرمانشاه دلیل سرریز نشدن سد‌های استان را رهاسازی آب برای آبیاری مزارع کشاورزی اعلام کرد.


مدیرعامل آب منطقه‌ای کرمانشاه دلیل سرریز نشدن سد‌های استان را رهاسازی آب برای آبیاری مزارع کشاورزی اعلام کرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه