۱۸:۲۹:۳۸ - یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
آب مجازی واقعیتی فراموش شده
آب مجازی واقعیتی فراموش شده
آب مجازی به بخش عمده آب مصرف شده طی فرایند تولید گفته می‌شود که در محصول نهایی وجود فیزیکی ندارد، و در حقیقت بخش بسیار ناچیزی از آب مصرفی در پایان به عنوان آب واقعی در بافت محصول باقی خواهد ماند.


آب مجازی به بخش عمده آب مصرف شده طی فرایند تولید گفته می‌شود که در محصول نهایی وجود فیزیکی ندارد، و در حقیقت بخش بسیار ناچیزی از آب مصرفی در پایان به عنوان آب واقعی در بافت محصول باقی خواهد ماند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه