۸:۴۲:۴۵ - پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
آتش سوزی در مراتع تنگ کنشت کرمانشاه همچنان ادامه دارد
آتش سوزی در مراتع تنگ کنشت کرمانشاه همچنان ادامه دارد
مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه گفت: پس از گذشت دو روز از وقوع آتش سوزی در مراتع تنگ کنشت کرمانشاه این حریق تا کنون مهار نشده است.


مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه گفت: پس از گذشت دو روز از وقوع آتش سوزی در مراتع تنگ کنشت کرمانشاه این حریق تا کنون مهار نشده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه