۱۱:۲۰:۱۱ - چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷
آزاد سازی ۲۱ قطعه کبک کشف شده از شکارچان غیر مجاز
آزاد سازی ۲۱ قطعه کبک کشف شده از شکارچان غیر مجاز
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سرپل ذهاب از کشف رهاسازی ۲۱ قطعه کبک کشف شده از شکارچیان عیر مجازدرشهرستان خبر داد.


رئیس اداره حفاظت محیط زیست سرپل ذهاب از کشف رهاسازی ۲۱ قطعه کبک کشف شده از شکارچیان عیر مجازدرشهرستان خبر داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه