۱۰:۱۹:۵۹ - پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷
آزمایشگاه تخصصی بیمارستان ارتش آغاز به کار کرد
آزمایشگاه تخصصی بیمارستان ارتش آغاز به کار کرد
نخستین آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی ارتش در غرب کشور در بیمارستان ۵۲۰ تخت خوابی ارتش جمهوری اسلامی کرمانشاه افتتاح شد.


نخستین آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی ارتش در غرب کشور در بیمارستان ۵۲۰ تخت خوابی ارتش جمهوری اسلامی کرمانشاه افتتاح شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه