۱۹:۱۰:۱۵ - شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷
آزمایشگاه جامع کرمانشاه به‌شرط ساخت ساختمان آماده راه‌اندازی است/ تا تکمیل تجهیزات ۱۶ میلیارد تومان نیاز است
آزمایشگاه جامع کرمانشاه به‌شرط ساخت ساختمان آماده راه‌اندازی است/ تا تکمیل تجهیزات ۱۶ میلیارد تومان نیاز است
دکتر فرید نجفی گفت: آزمایشگاه جامع کرمانشاه به‌شرط ساخت ساختمان ویژه آماده شروع بکار است و در حال حاضر ۲ میلیارد تومان از تجهیزات آن خریداری‌شده اما تا تکمیل تمامی بخش‌های آزمایشگاهی ۱۸ میلیارد تومان نیاز است.

دکتر فرید نجفی گفت: آزمایشگاه جامع کرمانشاه به‌شرط ساخت ساختمان ویژه آماده شروع بکار است و در حال حاضر ۲ میلیارد تومان از تجهیزات آن خریداری‌شده اما تا تکمیل تمامی بخش‌های آزمایشگاهی ۱۸ میلیارد تومان نیاز است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه