۱۵:۵۴:۵۸ - دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷
آزمون ورودی طرح «تربیت معلم حفظ» در کرمانشاه برگزار شد
آزمون ورودی طرح «تربیت معلم حفظ» در کرمانشاه برگزار شد
گروه فعالیت‌های قرآنی- آزمون ورودی طرح تربیت معلم حفظ قرآن کریم در مؤسسه «مهد رضوان» شهر کرمانشاه برگزار شد.


گروه فعالیت‌های قرآنی- آزمون ورودی طرح تربیت معلم حفظ قرآن کریم در مؤسسه «مهد رضوان» شهر کرمانشاه برگزار شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه