۱۸:۲۷:۴۷ - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
آسیب‌های اجتماعی کرمانشاه تنها با برخورد قضایی رفع نمی‌شود/فرهنگ‌سازی نیازمند نگاه مطالبه گر رسانه‌ای است
آسیب‌های اجتماعی کرمانشاه تنها با برخورد قضایی رفع نمی‌شود/فرهنگ‌سازی نیازمند نگاه مطالبه گر رسانه‌ای است
محمدحسین صادقی گفت: آسیب‌های اجتماعی کرمانشاه تنها با ذکر عنوان و برخورد قضایی رفع نمی‌شود و در این راستا رسانه‌ها باید با نگاه مطالبه گر، تمامی ارگان‌های فرهنگی، اجتماعی و دولت را پای‌کار بیاورند.

محمدحسین صادقی گفت: آسیب‌های اجتماعی کرمانشاه تنها با ذکر عنوان و برخورد قضایی رفع نمی‌شود و در این راستا رسانه‌ها باید با نگاه مطالبه گر، تمامی ارگان‌های فرهنگی، اجتماعی و دولت را پای‌کار بیاورند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه