۱۱:۱۸:۱۸ - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
آغاز برداشت گندم از مناطق گرمسیری استان کرمانشاه
آغاز برداشت گندم از مناطق گرمسیری استان کرمانشاه
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت : برداشت گندم در منطقه سومار به عنوان یکی از مناطق گرمسیری استان از امروزآغاز شد .


مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت : برداشت گندم در منطقه سومار به عنوان یکی از مناطق
گرمسیری استان از امروزآغاز شد .
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه