۱۱:۱۹:۱۳ - جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷
آغاز برداشت گندم از ۳۱ هکتار از اراضی کشاورزی سرپل ذهاب
آغاز برداشت گندم از ۳۱ هکتار از اراضی کشاورزی سرپل ذهاب
محبت جمالی نیا درحاشیه بازدید از سیلوهای ذخیره گندم درسرپل ذهاب گفت: سطح زیرکشت برای برداشت گندم درشهرستان سرپل ذهاب ۳۱ هزارهکتار می باشد که از این میزان ۱۲ هزار و۵۰۰ هکتار آبی و ۱۸هزار و ۵۰۰هکتار آن دیم است.

محبت جمالی نیا درحاشیه بازدید از سیلوهای ذخیره گندم درسرپل ذهاب گفت: سطح زیرکشت برای برداشت گندم درشهرستان سرپل ذهاب ۳۱ هزارهکتار می باشد که از این میزان ۱۲ هزار و۵۰۰ هکتار آبی و ۱۸هزار و ۵۰۰هکتار آن دیم است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه