۱۰:۴۱:۱۵ - شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
آغاز به کارششمین جشنواره تئاتر ملی ایثار
آغاز به کارششمین جشنواره تئاتر ملی ایثار
ششمین جشنواره تئاتر ملی ایثار به میزبانی استان کرمانشاه با حضور هنرمندان شرکت کننده از سراسر کشور امروزآغاز شد.


ششمین جشنواره تئاتر ملی ایثار به میزبانی استان کرمانشاه با حضور هنرمندان شرکت کننده از سراسر کشور امروزآغاز شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه