۱۵:۱۲:۱۲ - پنج شنبه ۷ تیر ۱۳۹۷
آغاز خاموشی‌های تابستانه در استان کرمانشاه
آغاز خاموشی‌های تابستانه در استان کرمانشاه
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت: پیش بینی می‌شود مرداد ماه بیشترین قطعی برق را به جهت اوج گرفتن گرمای تابستان و استفاده از وسایل سرمایشی داشته باشیم.


مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت: پیش بینی می‌شود مرداد ماه بیشترین قطعی برق را به جهت اوج گرفتن گرمای تابستان و استفاده از وسایل سرمایشی داشته باشیم.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه