۱۰:۳۵:۳۴ - دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
آغاز خدمات مبادلات موقت مرزی در گمرک شوشمی
آغاز خدمات مبادلات موقت مرزی در گمرک شوشمی
مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: مبادلات موقت مرزی به عنوان نخستین مرزکشوردرگمرک بازارچه مرزی شوشمی آغاز شد.


مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: مبادلات موقت مرزی به عنوان نخستین مرزکشوردرگمرک بازارچه مرزی شوشمی آغاز شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه