۱۵:۰۳:۲۶ - چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷
آغاز دوره «تربیت معلم حفظ قرآن» ‌در کرمانشاه
آغاز دوره «تربیت معلم حفظ قرآن» ‌در کرمانشاه
گروه فعالیت‎‌های قرآنی ـ ‌مؤسسه مهد رضوان کرمانشاه دوره تربیت معلم حفظ قرآن کریم را با هدف پرورش نیروی متخصص ‌در استان برگزار می‌کند.


گروه فعالیت‎‌های قرآنی ـ ‌مؤسسه مهد رضوان کرمانشاه دوره تربیت معلم حفظ قرآن کریم را با هدف پرورش نیروی متخصص ‌در استان برگزار می‌کند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه