۱۳:۳۰:۵۳ - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷
آغاز نخستین آزمون عملی فنی و حرفه‌ای کرمانشاه
آغاز نخستین آزمون عملی فنی و حرفه‌ای کرمانشاه
رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه گفت: این آزمون برای نخستین بار در ۳۰۰ حرفه برگزا رمی شود.


رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه گفت: این آزمون برای نخستین بار در ۳۰۰ حرفه برگزا رمی شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه