۸:۳۸:۵۳ - پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
آلودگی زیست محیطی در رودخانه قره سو کرمانشاه
آلودگی زیست محیطی در رودخانه قره سو کرمانشاه
رودخانه قره سو پس از عبور از داخل شهر کرمانشاه به طرف روستاهای غربی حرکت می کند.سرازیر شدن فاضلاب شهری و نخاله های ساختمانی در حاشیه این رودخانه باعث آلودگی شده است.

رودخانه قره سو پس از عبور از داخل شهر کرمانشاه به طرف روستاهای غربی حرکت می کند.سرازیر شدن فاضلاب شهری و نخاله های ساختمانی در حاشیه این رودخانه باعث آلودگی شده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه