۸:۴۸:۵۸ - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
آماده‌باش کامل هستیم
آماده‌باش کامل هستیم
تخریبی در واحدهای در حال بازسازی نداشته‌ایم، اما هفت تن بر اثر ترس و فرار از منازل در هنگام زلزله دچار مصومیت شده بودند که سرپایی مداوا شدند.

تخریبی در واحدهای در حال بازسازی نداشته‌ایم، اما هفت تن بر اثر ترس و فرار از منازل در هنگام زلزله دچار مصومیت شده بودند که سرپایی مداوا شدند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه