۱۲:۵۷:۱۳ - شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
آماده‌ی برگزاری مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی هستیم
آماده‌ی برگزاری مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی هستیم
موضوعات جشنواره خوارزمی امسال در شش محور اصلی فعالیت آزمایشگاهی، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، پژوهش، بازارچه درس کار و فناوری، دست سازه خواهد بود که در همه محورها جامعه با آن درگیر است.

موضوعات جشنواره خوارزمی امسال در شش محور اصلی فعالیت آزمایشگاهی، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، پژوهش، بازارچه درس کار و فناوری، دست سازه خواهد بود که در همه محورها جامعه با آن درگیر است.




بانک پاسارگاد
اخبار ویژه