۸:۳۷:۵۴ - سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷
آماده سازی مسکن مهرسر پلذهاب تا پاییز امسال
آماده سازی مسکن مهرسر پلذهاب تا پاییز امسال
استاندار کرمانشاه در سفر به سر پلذهاب بربسیج امکانات برای آماده سازی مسکن مهربرای بازگشت مردم به خانه‌هایشان تاکید کرد.


استاندار کرمانشاه در سفر به سر پلذهاب بربسیج امکانات برای آماده سازی مسکن مهربرای بازگشت مردم به خانه‌هایشان تاکید کرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه