۱۸:۲۵:۵۲ - سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
آمار بیکاری کرمانشاه می تواند با آموزش‌های مهارتی کاهش پیدا کند
آمار بیکاری کرمانشاه می تواند با آموزش‌های مهارتی کاهش پیدا کند
یاور محمدی گفت: اگر برنامه‌ریزی اصولی و مدونی برای آموزش‌های مهارتی داشته باشیم، می‌توان آمار بیکاری کرمانشاه را کاهش داد.

یاور محمدی گفت: اگر برنامه‌ریزی اصولی و مدونی برای آموزش‌های مهارتی داشته باشیم، می‌توان آمار بیکاری کرمانشاه را کاهش داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه