۲۲:۳۳:۳۷ - چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷
آمار دقیقی از توریست‌های درمانی نداریم
آمار دقیقی از توریست‌های درمانی نداریم
وزیر بهداشت: به دلیل اینکه ساختار مناسبی شکل نگرفته است نمی‌توان آمار دقیقی از میزان توریست‌هایی که با هدف درمان به ایران می‌آیند ارائه داد.


وزیر بهداشت: به دلیل اینکه ساختار مناسبی شکل نگرفته است نمی‌توان آمار دقیقی از میزان توریست‌هایی که با هدف درمان به ایران می‌آیند ارائه داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه