۱۹:۴۴:۲۶ - دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷
آمریکا باید از ملت ایران عذرخواهی کند
آمریکا باید از ملت ایران عذرخواهی کند
رحمانی فضلی: آمریکا برای مذاکره باید به برجام برگردد و این نه به معنای قبول برجام بلکه باید تعهداتش را انجام دهد و البته از مردم ما عذرخواهی کند.


رحمانی فضلی: آمریکا برای مذاکره باید به برجام برگردد و این نه به معنای قبول برجام بلکه باید تعهداتش را انجام دهد و البته از مردم ما عذرخواهی کند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه