3:14:58 - شنبه 11 ژانویه 2020
آمریکا خبر کشف یک دیوار ایرانی را منتشر کرد!
آمریکا خبر کشف یک دیوار ایرانی را منتشر کرد!
دو ماه قبل، خبر کشف دیواری جدید و عظیم در محدوده‌ی کرمانشاه درمجله‌ی «لایو ساینس» سرو صدای زیادی به پا کرد.

بر چسب ها:بانک پاسارگاد
اخبار ویژه