9:59:42 - شنبه 23 ژوئن 2018
آمریکا کسی نیست که با مذاکره کوتاه بیاید
آمریکا کسی نیست که با مذاکره کوتاه بیاید
امام جمعه موقت هرسین در خطبه های نماز جمعه این هفته گفت: آمریکا کسی نیست که با مذاکره کوتاه بیاید، پروژه ای که دارد دنبال می کند این است که جمهوری اسلامی را در خاک خودش زمین گیر کند می خواهد توان موشکی و دفاعی ما را مورد مذاکره قرار دهد. خبر جدید  تا فردا
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه