۱۴:۵۴:۲۰ - جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷
آمریکا کشوری بدعهد و بد قلق است و نباید به آن اعتماد کرد
آمریکا کشوری بدعهد و بد قلق است و نباید به آن اعتماد کرد
امام جمعه کرمانشاه تاکید کرد بدعهدی آمریکا در تاریخ ثبت شده و این بد عهدی و لجاجت سالهاست که در قبال ایران ادامه دارد


امام جمعه کرمانشاه تاکید کرد بدعهدی آمریکا در تاریخ ثبت شده و این بد عهدی و لجاجت سالهاست که در قبال ایران ادامه دارد
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه