14:54:20 - جمعه 25 مه 2018
آمریکا کشوری بدعهد و بد قلق است و نباید به آن اعتماد کرد
آمریکا کشوری بدعهد و بد قلق است و نباید به آن اعتماد کرد
امام جمعه کرمانشاه تاکید کرد بدعهدی آمریکا در تاریخ ثبت شده و این بد عهدی و لجاجت سالهاست که در قبال ایران ادامه دارد ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  وضعیت نگران کننده کُشتار غیرمجاز در کرمانشاه
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه