12:35:58 - یکشنبه 23 دسامبر 2018
آموزش به‌عنوان رکن مهم و اساسی پدافند غیرعامل، است
آموزش به‌عنوان رکن مهم و اساسی پدافند غیرعامل، است
دبیر کارگروه پدافند غیرعامل کرمانشاه گفت: دسترسی به داده‌های اطلاعاتی، شناسایی دقیق تهدیدات و نقاط آسیب‌پذیر یک ضرورت برای اجرای پدافند غیرعامل است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکزکرمانشاه علی نظری، دبیر کارگروه پدافند غیرعامل کرمانشاه گفت: توجه ویژه به زیرساختها و نیروی انسانی متخصص بهعنوان یکی از مؤلفههای مهم و اصلی پدافند غیرعامل، امری ضروری است.
نظری افزود:برگزاری نشستها برای اندیشیدن در خصوص سازوکارهای پیش از وقوع رویدادهای طبیعی مانند سیل و زلزله یا تهاجمات نظامی برای حفظ همه امکاناتی که استان از حیث اقتصادی، عمرانی، نظامی، زیربنایی و ساختاری دارد از مهمترین بخشهای پدافند غیر عامل است
وی خاطر نشان کرد: سازمانها برافزایش خطرات زیستمحیطی، تحریمهای اقتصادی، تهدیدات فرامرزی و ضرورت بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تجهیزات امکانات موجود، ارتقاء ضریب امنیت محیطی، آموزشهای خاص و آموزشهای همگانی و افزایش سطح آگاهیهای کارکنان، مدیران و اقشار مختلف مردم تاکید داشته باشند.
نظری با اشاره به لزوم دسترسی به اطلاعات و دادههای اطلاعاتی درزمینه پدافند غیرعامل، شناسایی دقیق تهدیدات و نقاط آسیبپذیر درروشهای برخورد با آنها را یک ضرورت تمام دانست و بر حفظ آمادگی این نیروها تأکید کرد.
وی گفت: ما خطرات فزاینده را که به اشکال مختلف در کمین کشورمان احساس میکنیم و لذا بحث شناسایی این تهدیدات، برای مدیران دستگاههای اجرایی بایستی بسیار مهم تلقی و در این موارد اهتمام و امکانات خود را بهکارگیرند.
منبع :: http://kermanshah.iribnews.ir

خبر جدید  جاده‌های استان لغزنده است
0/5 (0 نقد و بررسی)
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه