۱۳:۰۲:۰۳ - شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷
آینده‌نگری فعالیت‌های فرهنگی مورد توجه قرار گیرد
آینده‌نگری فعالیت‌های فرهنگی مورد توجه قرار گیرد
گروه اجتماعی- معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: آینده‌نگری نسبت به فعالیت‌های فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرد و برای تحقق مطالبات فرهنگی باید تلاش‌های فاخری انجام شود.


گروه اجتماعی- معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: آینده‌نگری نسبت به فعالیت‌های فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرد و برای تحقق مطالبات فرهنگی باید تلاش‌های فاخری انجام شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه