۱۵:۲۳:۲۴ - شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
ائمه جمعه و امامان جماعت در زلزله نقش کلیدی داشتند
ائمه جمعه و امامان جماعت در زلزله نقش کلیدی داشتند
دیدار ائمه جمعه، علما و روحانیون با حضور آیت الله علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و استاندار کرمانشاه در محل استانداری کرمانشاه برگزار شد


دیدار ائمه جمعه، علما و روحانیون با حضور آیت الله علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و استاندار کرمانشاه در
محل استانداری کرمانشاه برگزار شد
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه