۷:۳۶:۱۲ - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
اتحادیه اروپا استقلال سیاسی خود را اثبات کند
اتحادیه اروپا استقلال سیاسی خود را اثبات کند
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است اروپا به عنوان یک اتحادیه قدرتمند باید استقلال سیاسی خود از آمریکا را به اثبات برساند.


عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است اروپا به عنوان یک اتحادیه قدرتمند باید استقلال سیاسی خود از آمریکا را به اثبات برساند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه