۱۳:۳۰:۱۵ - چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷
اتحادیه بازوی اجرایی قوی در امور قرآنی کرمانشاه
اتحادیه بازوی اجرایی قوی در امور قرآنی کرمانشاه
گروه فعالیت‌های قرآنی- مدیر عامل اتحادیه قرآنی استان کرمانشاه با اشاره به انتظارات اتحادیه از ارگان‌های مختلف، گفت: اتحادیه به‌عنوان یک بازوی اجرایی قوی به‌منظور امور قرآنی در نظر گرفته شود.


گروه فعالیت‌های قرآنی- مدیر عامل اتحادیه قرآنی استان کرمانشاه با اشاره به انتظارات اتحادیه از ارگان‌های مختلف، گفت: اتحادیه به‌عنوان یک بازوی اجرایی قوی به‌منظور امور قرآنی در نظر گرفته شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه