12:01:38 - سه‌شنبه 1 ژانویه 2019
اتحادیه مدغم برنامه فعالیت‌های قرآنی را متحد جلو می‌برد
اتحادیه مدغم برنامه فعالیت‌های قرآنی را متحد جلو می‌برد
گروه فعالیت‌های قرآنی – مدیرعامل اتحادیه قرآنی استان کرمانشاه تأکید کرد: اتحادیه مدغم برنامه فعالیت‌های قرآنی را با اتحاد جلو می‌برد و این امر خود نشان می‌دهد یک اتحادیه واحد بهتر از دو اتحادیه است.

اتحادیه مدغم برنامه فعالیتهای قرآنی را متحد جلو میبرد

حجت محمودی، مدیرعامل اتحادیه قرآنی استان کرمانشاه در گفتوگو با ایکنا از کرمانشاه، با اشاره به ثبت اتحادیه مدغم استان اظهار کرد: معتقدیم یک اتحادیه قرآنی به مراتب کار در حیطه فعالیتهای را قرآنی بهتر پیش میبرد.
وی با اشاره به اینکه دو اتحادیه قرآنی در کشور موازیکاری در امر فعالیتهای قرآنی را موجب میشود، گفت: قرآن اتحاد بر محور قرآن را توصیه کرده و این خود دلیلی محکم بر این امر است.
مدیرعامل اتحادیه قرآنی استان کرمانشاه تصریح کرد: با نگاهی به حیطه صنفی متوجه میشویم در یک صنف دو اتحادیه وجود ندارد و دلیل وجود دو اتحادیه در یک صنف بیمعنا است.
محمودی با بیان اینکه اتحادیه مدغم برنامه فعالیتهای قرآنی را متحد جلو میبرد، اظهار کرد: بپذیریم برای فعالیتهای قرآنی به تصمیمگیری واحد نیازمندیم و مدیریت واحد و یکسان باید داشت.
وی گفت: چند تصمیمگیر در یک حوزه، برنامهریزی را به سمتوسویی خواهد برد که نه تنها موجب شکوفایی نمیشود بلکه موجب پسرفت و تنزل در برنامهها خواهد شد.
مدیرعامل اتحادیه قرآنی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: اتحادیه مدغم باید مسیر اعتلای مؤسسات در انجام برنامههای قرآنی را فراهم کند و در این راستا نیازمند اتحاد و همفکری هستیم.
انتهای پیام


منبع :: http://kermanshah.iqna.ir

خبر جدید  بصیرت‌افزایی راه‌کار مقابله با دشمنان است
0/5 (0 نقد و بررسی)
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه