۱۳:۵۵:۴۵ - شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶
اتحادیه مدغم یعنی تمامی فعالیت‌های قرآنی در زیر یک چتر واحد
اتحادیه مدغم یعنی تمامی فعالیت‌های قرآنی در زیر یک چتر واحد
گروه فعالیت‌های قرآنی: عضو هیئت مدیره اتحادیه استان کرمانشاه گفت: اتحادیه مدغم یعنی تمامی فعالیت‌های قرآنی استان در زیر یک چتر و این وحدت رویه‌ در مسیر اهداف قرآنی است.

گروه فعالیت‌های قرآنی: عضو هیئت مدیره اتحادیه استان کرمانشاه گفت: اتحادیه مدغم یعنی تمامی فعالیت‌های قرآنی استان در زیر یک چتر و این وحدت رویه‌ در مسیر اهداف قرآنی است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه