14:42:34 - جمعه 29 ژوئن 2018
اتحاد و صبر ملت راه حل مقابله با تحریم‌های آمریکاست
اتحاد و صبر ملت راه حل مقابله با تحریم‌های آمریکاست
امام جمعه کرمانشاه اتحاد وصبر ملت را مهمترین پاسخ به ظلم وتحریم‌های آمریکا دانست. ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  سرقت در صدر جرائم کرمانشاه




بانک پاسارگاد
اخبار ویژه