۷:۳۸:۵۳ - پنج شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
اتحاد و یکپارچگی از ویژگی های خوب مردم اورامانات است.
اتحاد و یکپارچگی از  ویژگی های خوب مردم اورامانات است.
فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه گفت: اتحاد و یکپارچگی و همیشه در صحنه بودن از خصایص و ویژگی های خوب مردم اورامانات است.


فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه گفت: اتحاد و یکپارچگی و همیشه در صحنه بودن از خصایص و ویژگی های خوب مردم اورامانات است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه