۱۴:۴۰:۰۰ - سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
اتصال کرمانشاه به شبکه سراسری راه آهن کشور
اتصال کرمانشاه به شبکه سراسری راه آهن کشور
رئیس جمهور روز سه شنبه در آستانه سال جدید، راه آهن فیروزان-کرمانشاه به طول ۱۱۰ کیلومتر را افتتاح کرد.

رئیس جمهور روز سه شنبه در آستانه سال جدید، راه آهن فیروزان-کرمانشاه به طول ۱۱۰ کیلومتر را افتتاح کرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه