۱۴:۲۹:۱۷ - چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶
اجرای برنامه‌های متنوع قرآنی مانع از بروز آسیب‌های اجتماعی است
اجرای برنامه‌های متنوع قرآنی مانع از بروز آسیب‌های اجتماعی است
گروه فعالیت‌های قرآنی: استاد دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اهمیت فعالیت‌های ارائه شده در مؤسسات و خانه‌های قرآن، گفت: اجرای برنامه‌های متنوع قرآنی قطعاً مانع از بروز آسیب‌های مختلف اجتماعی است.


گروه فعالیت‌های قرآنی: استاد دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اهمیت فعالیت‌های ارائه شده در مؤسسات و خانه‌های قرآن، گفت: اجرای برنامه‌های متنوع قرآنی قطعاً مانع از بروز آسیب‌های مختلف اجتماعی است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه