10:19:11 - شنبه 11 ژانویه 2020
اجرای کانال سنگی طرح هادی روستای نهرابی روانسر
اجرای کانال سنگی طرح هادی روستای نهرابی روانسر
مدیر اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی روانسر گفت : اجرای کانال سنگی طرح هادی روستای نهرابی بخش مرکزی این شهرستان ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
بانک پاسارگاد

دایکان | dayikan

دایکان | dayikan

اخبار ویژه