۱۶:۴۸:۴۹ - پنج شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷
احداث خانه های امید برای روستایان بی بضایت در ثلاث باباجانی
احداث خانه های امید برای روستایان بی بضایت در ثلاث باباجانی
انجمن خیریه ی هانای هژاران در ثلاث باباجانی هم اکنون در حال احداث خانه ای برای یک خانواده نیازمند در روستای بش ناوخاص است و به علت عدم وجود جاده ارتباطی مصالح ساختمانی توسط حیوانات به روستا انتقال می یابد.


انجمن خیریه ی هانای هژاران در ثلاث باباجانی هم اکنون در حال احداث خانه ای برای یک خانواده نیازمند در روستای بش ناوخاص است و به علت عدم وجود جاده ارتباطی مصالح ساختمانی توسط حیوانات به روستا انتقال می یابد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه