۹:۴۶:۰۶ - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
احداث هنرستان هنرهای زیبا در صحنه ضروری است
احداث هنرستان هنرهای زیبا در صحنه ضروری است
بستر شکوفایی استعداد جوانان را زودتر فراهم نماید و در این راستا احداث یک باب هنرستان هنرهای زیبا در این شهرستان ضروری است.

بستر شکوفایی استعداد جوانان را زودتر فراهم نماید و در این راستا احداث یک باب هنرستان هنرهای زیبا در این شهرستان ضروری است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه