۱۷:۰۰:۳۷ - شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷
اخلاق و منش پهلوانی مقدم بر قهرمانی است
اخلاق و منش پهلوانی مقدم بر قهرمانی است
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در جمع قهرمانان کاراته بر توجه به اخلاق و منش پهلوانی در ورزش تأکید کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در جمع قهرمانان کاراته بر توجه به اخلاق و منش پهلوانی در ورزش تأکید کرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه