۹:۳۲:۳۹ - دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
ادامه مداخلات روانی در مناطق زلزله زده
ادامه مداخلات روانی در مناطق زلزله زده
مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: در ادامه مداخلات روانی کارشناسان به درمان افراد شناسایی شده در مناطق زلزله زده ادامه می‌دهند.


مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: در ادامه مداخلات روانی کارشناسان به درمان افراد شناسایی شده در مناطق زلزله زده
ادامه می‌دهند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه