۱۹:۴۳:۰۳ - دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
ارائه آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد به ۳۷۱ هزار خانواده ساکن در مناطق حاشیه‌ای استان کرمانشاه
مسئول بسیج سازندگی استان کرمانشاه گفت: آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد به ۳۷۱هزار خانواده در مناطقه حاشیه‌ای استان کرمانشاه ارائه شد.