۸:۴۲:۲۳ - سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷
ارائه گزارش آخرین وضعیت منطقه اقتصادی قصرشیرین
ارائه گزارش آخرین وضعیت منطقه اقتصادی قصرشیرین
گزارش آخرین وضعیت منطقه اقتصادی قصرشیرین توسط فرماندار قصرشیرین به استاندار کرمانشاه ارائه داده شد


گزارش آخرین وضعیت منطقه اقتصادی قصرشیرین توسط فرماندار قصرشیرین به استاندار کرمانشاه ارائه داده شد
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه