۱۹:۴۲:۵۸ - دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
اردوهای طرح هجرت ۳ در استان کرمانشاه آغاز شد
مسئول سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه گفت: اردوهای طرح هجرت ۳ با هدف بهسازی مدارس محروم در استان کرمانشاه آغاز شد.