۸:۰۱:۲۹ - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
اردو‌های جهادی باید به سمت تولید و کارآفرینی باشد
اردو‌های جهادی باید به سمت تولید و کارآفرینی باشد
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد کرمانشاه گفت: جهت گیری اردو‌های جهادی در مناطق محروم باید به سمت اقتصاد، تولید و کارآفرینی باشد اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور مقاومتی باشد، باید رویکرد مردم به تولید باشد.


مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد کرمانشاه گفت: جهت گیری اردو‌های جهادی در مناطق محروم باید به سمت اقتصاد، تولید و کارآفرینی باشد اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور مقاومتی باشد، باید رویکرد مردم به تولید باشد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه