۱۲:۵۴:۴۱ - شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
اردو های راهیان نور گامی موثر در مقابله با تهاجم فرهنگی است
اردو های راهیان نور گامی موثر در مقابله با تهاجم فرهنگی است
مسئول روابط عمومی وتبلیغات سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: اردوهای راهیان نور گامی موثر در مقابله با تهاجم فرهنگی است.


مسئول روابط عمومی وتبلیغات سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: اردوهای راهیان نور گامی موثر در مقابله با تهاجم فرهنگی است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه