۱۳:۲۱:۴۱ - شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷
ازرفتن به طبیعت و فضای باز خودداری کنید
ازرفتن به طبیعت و فضای باز خودداری کنید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با توجه به ورود ریز گرد‌های به آسمان استان از شهروندان خواست برای حفظ سلامت خود و اطرافیان به این توصیه‌ها توجه کنند.


روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با توجه به ورود ریز گرد‌های به آسمان استان از شهروندان خواست برای حفظ سلامت خود و اطرافیان به این توصیه‌ها توجه کنند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه