18:53:32 - شنبه 10 فوریه 2018
از ایستگاه تحقیقات اسلام آبادغرب بازدید به عمل آمد
از ایستگاه تحقیقات اسلام آبادغرب بازدید به عمل آمد
زند رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور در سفر به استان کرمانشاه با همراه شهبازی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، و خمیس آبادی رئیس مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان از مزارع ایستگاه تحقیقات اسلام آبادغرب بازدید بازدید به عمل آورد ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  انواع نوشابه ۱۰


زند رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور در سفر به استان کرمانشاه با همراه شهبازی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، و خمیس آبادی رئیس مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان از مزارع ایستگاه تحقیقات اسلام آبادغرب بازدید بازدید به عمل آورد

0/5 (0 نقد و بررسی)
خبر جدید  عملکرد خوب ادارات شهرستان صحنه در موضوع اشتغال
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه