به گزارش خبرگزاری برنا در کرمانشاه، محمودرضا نیازیمدیر کل استاندارد استان کرمانشاه گفت: ۵۶۲ واحد تولیدی و خدماتی در کرمانشاه مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند، همچنین ۱۲۰۰ مورد فرآورده تولیدی این واحدها نیز دارای پروانه استاندارد است. کلیه این واحدها به صورت دورهای بازرسی میشوند و اگر محصول تولیدی آنها با استانداردهای لازم مطابقت نداشته باشد پروانه استاندارد آنها تمدید نخواهد شد.

او ادامه داد: سال گذشته حدود ۱۵۰۰ مورد بازرسی و ۱۲۵۰ مورد نمونهبرداری از واحدهای تولیدی و خدماتی استان با هدف تطبیق با استانداردهای ملی انجام شد. در این بازدیدها ۶۱ پروانه کاربرد علامت استاندارد تعلیق و ۴۲ پروانه نیز ابطال شده است. سال گذشته صدور ۷۴ پروانه استاندارد و تمدید ۱۵۱ پروانه دیگر را نیز انجام دادیم. بیشترین واحدهای تحت پوشش استاندارد در استان با سهم حدود ۴۲ درصد مربوط به صنایع ساختمانی و معدنی از جمله سنگدانه مورد مصرف در بتن، سیمان، بتن آماده، آجر رسی، تیرچه بلوک، فوم سقفی و… است.

خبر جدید  اسلام‌ آباد غرب شهر آوای کهن هوره است

مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه گفت: این بخش نیز شامل فرآوردههای لبنی، فرآوردههای گوشتی، آرد، قند و شکر، نوشابههای گازدار و … است. حوزه صنایع شیمیایی و پتروشیمی نیز سهم هفت درصدی را با انواع محصولات از جمله رنگ، ژل و مایع دستشویی، روغن دنده، روغن موتور، کود شیمیایی و محصولات تولیدی سه پتروشیمی استان دارا است. سهم صنایع بسته بندی و سلولزی از مجموع صنایع تحت پوشش استاندارد استان حدود شش درصد، صنایع برق و الکترونیک پنج درصد، صنایع خودرو و نیروی محرکه چهار درصد، صنایع مکانیک و فلزشناسی چهار درصد، صنایع مهندسی پزشکی سه درصد و فلزات گرانبها حدود دو درصد است.