۱۰:۰۰:۳۵ - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
از خروش مردم کرمانشاه به خود بالیدیم
از خروش مردم کرمانشاه به خود بالیدیم
استاندار کرمانشاه طی پیامی از مردم همیشه در صحنه استان کرمانشاه بخاطر حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس تشکر کرد


استاندار کرمانشاه طی پیامی از مردم همیشه در صحنه استان کرمانشاه بخاطر حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس تشکر کرد
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه